top of page

SCHLOSS

HOMBURG

Schloss Homburg, Germany
Schloss Homburg, Germany

Where: Nümbrecht, Germany
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

http://www.schloss-homburg.de/cms200mfsh/home/

(NL) Zo’n 50 kilometer ten oosten van de stad Keulen ligt het kasteel van Homburg. Als eigendom van Gottfried I. von Sayn kreeg het kasteel in 1276 een eerste vermelding. Er zijn echter sporen op het terrein gevonden van een toren die uit de 11e eeuw stamt. Het kasteel was gebouwd als verdedigingskasteel en in die hoedanigheid zo’n vier eeuwen gebruikt en verder uitgebouwd. Rond 1635 volgde een barokke ombouw tot slot, waarna het tot begin 19e eeuw in gebruik was als woning. Daarna was er ruim honderd jaar leegstand en verval. Aan het begin van de 20e eeuw volgde een restauratie en ombouw tot museum (sinds 1926 in gebruik als museum van het district Oberbergischer Kreis). Te zien zijn meubelstukken en voorwerpen uit de voorbije 500 jaar die stammen uit het district. In een bijgebouw is een expositie te zien over de flora en fauna van het gebied. In 2012 werd een moderne vleugel aan het complex toegevoegd.

(UK) About 50 kilometres east of the city of Cologne the castle of Homburg is located. As the property of Gottfried I. von Sayn, the castle was first mentioned in 1276. However, traces of a tower dating back to the 11th century have been found on the site. The castle was built as a defensive castle and used and further expanded in that capacity for about four centuries. A Baroque conversion followed around 1635, after which it was used as a residence until the early 19th century. Subsequently, there was over a hundred years of vacancy and decay. A restoration and conversion into a museum followed at the beginning of the 20th century ( in use as a museum of the Oberbergischer Kreis district since 1926). On display are furniture pieces and objects from the past 500 years originating from the district. An annex features an exhibition on the flora and fauna of the area. A modern wing was added to the complex in 2012.

(DE) Etwa 50 Kilometer östlich der Stadt Köln liegt Schloss Homburg. Als Besitz von Gottfried I. von Sayn wurde die Burg 1276 erstmals erwähnt. Es wurden jedoch Spuren eines Turms aus dem 11. Jahrhundert gefunden. Die Burg wurde als Verteidigungsburg erbaut und in dieser Funktion etwa vier Jahrhunderte lang genutzt und ausgebaut. Um 1635 folgte ein barocker Umbau, nach dem es bis Anfang des 19. Jahrhunderts als Schloss genutzt wurde. Dann folgten über hundert Jahre Leerstand und Verfall. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte eine Restaurierung und der Umbau zum Museum (seit 1926 als Museum des Oberbergischen Kreises). Zu sehen sind Möbelstücke und Gegenstände aus den letzten 500 Jahren, die aus dem Bezirk stammen. In einem Anbau befindet sich eine Ausstellung über die Flora und Fauna der Region. Im Jahr 2012 wurde die Anlage um einen modernen Flügel erweitert.

Schloss Homburg, Germany
Schloss Homburg, Germany
Schloss Homburg, Germany
Schloss Homburg, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page