top of page

SCHLOSS

LICHTENSTEIN

Schloss Lichtenstein, Germany
Schloss Lichtenstein, Germany

Where: Lichtenstein, Germany
Start of construction: 1840
End of construction: 1842
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, interior with guide

https://www.schloss-lichtenstein.de/en/

(NL) in 1802 werd op de resten van een ruïne een jachthuis gebouwd. 307 meter boven de Echaz rivier en het dorpje Hanau. Die ruïne was ooit een kleine burcht geweest, die rond 1390 was gebouwd, maar in de loop van de eeuwen was verwaarloosd en daardoor tot ruïne was verworden. Tussen 1840 en 1842 werd het jachthuis gesloopt. In plaats daarvan werd het huidige kasteel neergezet dat bij de bouw de fundering en de muren tot en met de tweede etage van het oude jachthuis gebruikte. De derde etage, het dak en de bergfried werden toegevoegd, net als een binnenplaats, een aantal bijgebouwen en een ringmuur. Het kasteel is privébezit, maar opengesteld voor het publiek. Het interieur kan alleen met een gids bezocht worden. De naam van het nieuwe kasteel is afkomstig van de roman Lichtenstein (1826) van Wilhelm Hauff. Een roman die zijn inspiratie haalde uit het in 1802 gesloopte oude kasteel.

(UK) In 1802, a hunting lodge was built on the remains of a ruin. 307 metres above the Echaz river and the village of Hanau. The ruin had once been a small castle, built around 1390, but neglected over the centuries and therefore in ruins. Between 1840 and 1842, the hunting lodge was demolished. Instead, the current castle was built using the foundations and walls up to the second floor of the old hunting lodge. The third floor, the roof and the keep were added, as well as a courtyard, several outbuildings and a circular wall. The castle is privately owned but open to the public. The interior can only be visited with a guide. The name of the new castle comes from Wilhelm Hauff's novel Lichtenstein (1826). A novel that took its inspiration from the old castle demolished in 1802.

(DE) Im Jahr 1802 wurde auf den Überresten einer Ruine ein Jagdhaus errichtet. 307 Meter über dem Fluss Echaz und dem Dorf Hanau. Die Ruine war einst eine kleine Burg, die um 1390 erbaut wurde, aber im Laufe der Jahrhunderte vernachlässigt wurde und daher in Trümmern lag. Zwischen 1840 und 1842 wurde das Jagdhaus abgerissen. Stattdessen wurde das heutige Schloss auf den Fundamenten und Mauern bis zum zweiten Stockwerk des alten Jagdshauses errichtet. Das dritte Stockwerk, das Dach und der Bergfried wurden hinzugefügt, ebenso wie ein Innenhof, mehrere Nebengebäude und eine Ringmauer. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz, ist aber für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Innere kann nur mit einem Führer besichtigt werden. Der Name des neuen Schlosses stammt aus dem Roman Lichtenstein von Wilhelm Hauff (1826). Ein Roman, der sich an der alten, 1802 abgerissenen Burg orientiert.

Schloss Lichtenstein, Germany
Schloss Lichtenstein, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page