top of page

SCHLOSS

MESPELBRUNN

Schloss Mespelbrunn, Germany
Schloss Mespelbrunn, Germany

Where: Mespelbrunn Germany
Start of construction: 1412
End of construction: 1551-1569
Accessible: yes, interior with a guide

http://www.schloss-mespelbrunn.de/start.html

(NL) Het kasteel van Mespelbrunn staat in de gelijknamige gemeente tussen Frankfurt am Main en Würzburg, in een afgelegen zijdal van de Elsavallei in de regio Spessart. Het gebouw ontstond in 1412 als een versterkte woning aan een meer. Het complex is sinds het begin van de 15e eeuw eigendom van de familie Echter von Mespelbrunn. Het kasteel heeft zijn huidige uiterlijk grotendeels te danken aan verbouwingen die plaatsvonden tussen 1551 en 1569. In die tijd fungeerde het kasteel vooral als uitvalsbasis voor de familie in de strijd tegen de wereldberoemde rovers van Spessart. Om het kasteel zo goed mogelijk tegen plotselinge hinderlagen te beschermen, werd het omringd door een slotgracht. Het wordt gedeeltelijk nog bewoond, maar om de onderhoudskosten te kunnen bekostigen is het opengesteld voor het publiek.

(UK) Mespelbrunn Castle is situated in the municipality of the same name between Frankfurt am Main and Würzburg, in a remote side valley of the Elsava Valley in the Spessart region. The building was constructed from 1412 onwards as a fortified house on a lake. It has been owned by the Echter von Mespelbrunn family since the early 15th century. The castle owes most of its present appearance to alterations made between 1551 and 1569. At that time, the castle served the family primarily as a base in the fight against the world-famous Spessart robbers. To ensure the highest possible protection against sudden ambushes, the castle was surrounded by a moat. It is still partly inhabited, but to cover maintenance costs, it is open to the public.

(DE) Das Schloss Mespelbrunn steht in der gleichnamigen Gemeinde zwischen Frankfurt am Main und Würzburg, in einem abgelegenen Seitental des Elsava-Tals im Spessart. Das Gebäude entstand ab 1412 als befestigtes Haus an einem See. Die Anlage ist seit dem frühen 15. Jahrhundert im Besitz der Familie Echter von Mespelbrunn. Sein heutiges Aussehen verdankt das Schloss größerenteils Umbauten zwischen 1551 und 1569. Das Schloss diente der Familie damals vor allem als Stützpunkt im Kampf gegen die weltberühmten Spessarträuber. Um die höchstmögliche Schutzwirkung bei plötzlichen Überfällen aus dem Hinterhalt zu gewährleisten, wurde das Schloss von einem Wassergraben umgeben. Es ist noch teilweise bewohnt, aber zur Deckung der Instandhaltungskosten ist es für die Öffentlichkeit zugänglich.

Schloss Mespelbrunn, Germany
Schloss Mespelbrunn, Germany
Schloss Mespelbrunn, Germany
Schloss Mespelbrunn, Germany
Schloss Mespelbrunn, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page