top of page

SCHLOSS

NEUSCHWANSTEIN

Schloss Neuschwanstein, Germany
Schloss Neuschwanstein

Where: Hohenschwangau, Germany
Constructed: 1869-1886
Most important renovation: 21st Century
Accessible: yes, interior with a guide

https://www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/index.htm

(NL) Koning Ludwig II van Beieren was een koning van het volk, maar ook een dromer die liever met zijn gedachten buiten de echte wereld vertoefde. Sommigen noemden hem ook geestesziek. Een van zijn vele dromen was het bouwen van nieuwe kastelen. Van 1869 tot aan zijn dood in 1886 bouwde hij het kasteel Neuschwanstein hoog boven een kloof op de fundamenten van twee oude kasteelruïnes. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste voorbeelden van het historisme. Door de plotselinge dood van Ludwig II werd het kasteel nooit voltooid. Slechts 7 weken na de dood van de sprookjeskoning opende het kasteel zijn deuren al voor het publiek. Op die manier konden de aanzienlijke bouwkosten die de Vrijstaat Beieren bijna op de rand van een faillissement hadden gebracht, enigermate worden terugverdiend. Het kasteel, dat misschien wel het meest bekende kasteel ter wereld is, trekt zo'n 1,3 miljoen bezoekers per jaar.

(UK) King Ludwig II of Bavaria was a king of the people, but also a dreamer who preferred to linger with his thoughts outside the real world. Some also called him mentally ill. One of his many dreams was the creation of new castles. From 1869 until his death in 1886, he built Neuschwanstein Castle high above a ravine on the ruins of two old castles. The castle is regarded as a masterpiece of historicism. Due to Ludwig II's sudden death, the castle was never completed. Only seven weeks after the demise of the fairy-tale king, the castle opened its doors to the public. In doing so, it was able to to a certain extent recoup the considerable building costs that had brought the state of Bavaria almost to the brink of bankruptcy. The castle, arguably the most well-known castle in the world, attracts some 1.3 million visitors a year.

(DE) König Ludwig II. von Bayern war ein König des Volkes, aber auch ein Träumer, der mit seinen Gedanken lieber außerhalb der richtigen Welt verweilte. Manche nannten ihn auch Geisteskrank. Einer seiner vielen Träume war die Erschaffung neuer Schlösser. Hoch über einer Schlucht erschuf er von 1869 bis zu seinem Tode im Jahr 1886, auf den Steinen zweier alten Burgruinen, das Schloss Neuschwanstein. Es gilt als Hauptwerk des Historismus. Infolge des plötzlichen Todes Ludwigs II. wurde das Schloss nie vollendet. Schon 7 Wochen nach dem Tode des Märchenkönigs öffnete das Schloss die Pforten für die Öffentlichkeit. Um damit die erheblichen Baukosten einigermaßen wieder zurück zu gewinnen, die dem Staat Bayern fast am Rande des Bankrotts gebracht hatten. Das Schloss, dass das wohl bekannteste Schloss der Welt ist, zieht jährlich etwa 1,3 Millionen Besucher aus aller Welt an.

Schloss Neuschwanstein, Germany
Schloss Neuschwanstein, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page