top of page

SCHLOSS

ORTENBERG

Schloss Ortenberg, Germany
Schloss Ortenberg, Germany

Where: Ortenberg, Germany
Start of construction: 11th Century
Most important renovation: 19th Century
Accessible: yes, but very limited

No website

(NL) In de 11e en 12e eeuw werd dit kasteel gebouwd. Het werd vervolgens in de 15e eeuw verder uitgebreid. Een eerste verwoesting vond plaats in 1678 tijdens de Hollandse Oorlog. Na een wederopbouw volgde in 1697 een tweede verwoesting. Het kasteel diende tot op dat moment als zetel van de gerechtsdeurwaarders, maar na de verwoesting in 1697 werd die zetel verplaatst naar Offenburg. Het huidige aangezicht van het kasteel ontstond tussen 1838 en 1843, nadat de ruïnes in Engelse stijl opnieuw werden opgebouwd. Sinds 1942 wordt het kasteel als jeugdherberg gebruikt. Tussen 1974 en 1988 werden er uitvoerige herstelwerkzaamheden aan het complex uitgevoerd. Het kasteel is tijdens de zomermaanden voor een deel toegankelijk. Een rondleiding door het kasteel kan dan echter alleen in groepsverband (vanaf 20 personen) en op afspraak plaatsvinden.

(UK) This castle was built in the 11th and 12th centuries. It was subsequently expanded in the 15th century. The first destruction took place in 1678 during the Franco-Dutch War. After being rebuilt, it was destroyed again in 1697. Until then, the castle had served as the seat of the bailiffs, but after the destruction in 1697 the seat was moved to Offenburg. The current appearance of the castle was created between 1838 and 1843 after the ruins were rebuilt in the English style. Since 1942, the castle has been used as a youth hostel. Between 1974 and 1988, extensive restoration work was carried out on the complex. The castle is partly accessible during the summer months. A tour of the castle is only possible in groups (from 20 persons) and by appointment.

(DE) Die Burg wurde im 11. und 12. Jahrhundert erbaut. Im 15. Jahrhundert wurde sie dann erweitert. Die erste Zerstörung fand 1678 während des Holländischen Krieges statt. Nach dem Wiederaufbau wurde sie 1697 erneut zerstört. Bis dahin diente die Burg als Sitz der Landvögte, doch nach der Zerstörung im Jahr 1697 wurde der Sitz nach Offenburg verlegt. Das heutige Aussehen des Schlosses entstand zwischen 1838 und 1843, nachdem die Ruinen im englischen Stil wiederaufgebaut worden waren. Seit 1942 wird das Schloss als Jugendherberge genutzt. Zwischen 1974 und 1988 wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten an der Anlage durchgeführt. Das Schloss ist in den Sommermonaten teilweise zugänglich. Eine Besichtigung des Schlosses ist dann aber nur in Gruppen (ab 20 Personen) und nach Voranmeldung möglich.

Schloss Ortenberg, Germany
Schloss Ortenberg, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page