top of page

SCHLOSS TRAUTENFELS

Schloss Trautenfels, Austria
Schloss Trautenfels, Austria

Where: Pürgg, Austria
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes

https://www.museum-joanneum.at/schloss-trautenfels

(NL) Aan de voet van de Grimming, een 2351 meter hoge geïsoleerde Alpenberg, ligt het kasteel van Trautenfels. Een eerste vermelding van een kasteel op deze plek dateert uit 1260, maar het huidige kasteel werd op de grondvesten ervan rond 1670 in barokstijl gebouwd. Het kasteel kreeg toen ook zijn huidige naam. Daarvoor was het bekend onder de naam kasteel Neuhaus. Het kasteel kende door de eeuwen heen diverse eigenaren. Na de 2e Wereldoorlog was het tot 1983 in gebruik als jeugdherberg. Daarna werd de gemeente Pürgg-Trautenfels eigenaar en zij voerde een renovatie uit die tussen 1988 en 1992 plaatsvond. Het gebouw werd vervolgens ingericht als (regionaal) landschapsmuseum. In het kasteel zijn, naast zo’n 1000 museum-stukken, ook fresco’s te vinden die zijn aangebracht in de jaren 1670 tot 1673.

(UK) At the foot of the Grimming, a 2351-metre-high isolated Alpine mountain, lies Trautenfels Castle. A first mention of a castle on this site dates back to 1260, but the current castle was built on its foundations in Baroque style around 1670. The castle also received its present name at that time. Before that, it was known as Neuhaus Castle. The castle had several owners over the centuries. After World War II, it was used until 1983 as a youth hostel. Then the municipality of Pürgg-Trautenfels became the owner and between 1988 and 1992 they carried out a renovation. The building was then set up as a (regional) landscape museum. Inside the castle, in addition to some 1,000 museum exhibits, one can also find frescoes painted between 1670 and 1673.

(DE) Am Fuße des Grimming, einem 2351 Meter hohen, isolierten Alpenberg, liegt das Schloss Trautenfels. Die erste Erwähnung einer Burg an dieser Stelle geht auf das Jahr 1260 zurück, doch das heutige Schloss wurde um 1670 auf deren Fundamenten im Barockstil errichtet. Zu dieser Zeit erhielt das Schloss auch seinen heutigen Namen. Davor war es als Schloss Neuhaus bekannt. Das Schloss hatte im Laufe der Jahrhunderte mehrere Besitzer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es bis 1983 als Jugendherberge genutzt. Dann wurde die Gemeinde Pürgg-Trautenfels Eigentümerin und führte zwischen 1988 und 1992 eine Renovierung durch. Das Gebäude wurde dann als (regionales) Landschaftsmuseum eingerichtet. Neben rund 1.000 Museumsexponaten beherbergt das Schloss auch Fresken aus den Jahren 1670 bis 1673.

Schloss Trautenfels, Austria
Schloss Trautenfels, Austria

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page