top of page

SLOT LOEVESTEIN

Slot Loevestein, Netherlands
Slot Loevestein, Netherlands

Where: Poederoijen, Netherlands
Start of construction: 1361
End of construction: 16th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes


https://www.slotloevestein.nl/

(NL) Dit kasteel is vooral bekend als de plek waar Hugo de Groot in 1621 in een boekenkist ontsnapte. Hij zat er sinds 1619 gevangen. Loevestein werd in 1361 gebouwd en de naam komt van Loef en Stein (stenen huis). Het werd vervolgens tussen 1375 en 1397 verder uitgebouwd. In 1572 kwam het kasteel in bezit van de Geuzen die het vervolgens uitbouwden tot een fort, met de aanleg van wallen en bastions. Daarna was het tot 1831 in gebruik als staatsgevangenis. Aan het einde van de 18e eeuw maakte het kasteel ook nog deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie uit die tijd. In 1925 werd begonnen met de restauratie van het kasteeldomein. Een renovatie die pas in 1986 zou zijn afgerond. Van 2012 tot 2020 vond er opnieuw een renovatie plaats. Slot Loevestein is een nationaal monument, een rijksmuseum en in bezit van een stichting.

(UK) This castle is best known as the place where the Dutch poet Hugo de Groot escaped in a book chest in 1621. He had been imprisoned there since 1619. Loevestein was built in 1361 and its name comes from Loef and Stein (stone house). It was subsequently expanded between 1375 and 1397. In 1572, the castle came into the possession of the Beggars, who subsequently expanded it into a fortress with the construction of ramparts and bastions. It was then used as a state prison until 1831. At the end of the 18th century, the castle also formed part of the Nieuwe Hollandse Waterlinie, an important line of defence at that time. In 1925, restoration of the castle grounds began. A renovation that was only completed in 1986. From 2012 to 2020, another renovation took place. Loevestein Castle is a national monument, a state museum and is owned by a foundation.

(DE) Diese  Burg ist vor allem als der Ort bekannt, an dem der Schriftsteller Hugo de Groot im Jahr 1621 in einer Bücherkiste entkam. Er war dort seit 1619 inhaftiert. Loevestein wurde 1361 erbaut und verdankt seinen Namen den Wörtern Loef und Stein (Steinhaus). Zwischen 1375 und 1397 wurde sie dann erweitert. Im Jahr 1572 ging die Burg in den Besitz der Geusen über, die sie anschließend durch den Bau von Wällen und Bastionen zu einer Festung ausbauten. Anschließend wurde es bis 1831 als Staatsgefängnis genutzt. Ende des 18. Jahrhunderts war die Burg auch Teil der Nieuwe Hollandse Waterlinie, einer wichtigen Verteidigungslinie zu jener Zeit. Im Jahr 1925 wurde mit der Restaurierung der Schlossanlage begonnen. Eine Renovierung, die erst 1986 abgeschlossen werden sollte. Von 2012 bis 2020 fand eine weitere Renovierung statt. Slot Loevestein ist ein nationales Denkmal, ein staatliches Museum und befindet sich im Besitz einer Stiftung.

Slot Loevestein, Netherlands
Slot Loevestein, Netherlands

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page