top of page

SPØTTRUP BORG

Spøttrup Borg, Denmark
Spøttrup Borg, Denmark

Where: Spøttrup, Denmark
Start of construction: 16th century
Accessible: yes

https://www.spottrupborg.dk/

(NL) Rond 1500 liet de bisschop van Viborg dit bakstenenkasteel bouwen. Het kwam op de plek van een boerderij die rond 1400 was gebouwd. Het kasteel wordt omgeven door twee grachten met in het midden ervan een tot negen meter hoge aarden omwalling die bedoeld was om eventuele kanonskogels op te vangen. Het zorgde ervoor dat het kasteel nooit door vijanden werd ingenomen. Rond 1580 werd het versterkte kasteel omgebouwd tot een woonkasteel en werden de twee trappenhuis-torens op de binnenplaats aangebouwd. Aan het begin van de 18e eeuw vonden de laatste, kleine, veranderingen aan het kasteel plaats. In 1937 kocht de Deense staat het enigszins vervallen bouwwerk op en liet het vervolgens tot 1941 restaureren. Sindsdien is het geopend als museum.

(UK) Around 1500, the bishop of Viborg had this brick castle built. It was constructed on the site of a farmhouse built around 1400. The castle is surrounded by two moats with in the middle of them an earthen wall up to nine metres high, intended to absorb possible cannonballs. It helped ensure that the castle was never taken by enemies. Around 1580, the fortified castle was converted into a residential castle and in the courtyard the two staircase towers were added. At the beginning of the 18th century, the last, minor, changes to the castle were carried out. In 1937, the Danish state bought the somewhat dilapidated structure and then had it restored until 1941. Since then, the site has been open as a museum.

(DE) Um 1500 ließ der Bischof von Viborg diese Backsteinburg errichten. Es entstand an der Stelle eines um 1400 errichteten Bauernhofs. Die Burg ist von zwei Gräben umgeben, in deren Mitte sich ein bis zu neun Meter hoher Erdwall befindet, der eventuelle Kanonenkugeln auffangen sollte. Es sorgte dafür, dass die Burg nie von Feinden eingenommen wurde. Um 1580 wurde die befestigte Burg in eine Wohnburg umgewandelt und wurden die beiden Treppentürme im Innenhof hinzugefügt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die letzten kleineren Veränderungen an der Burg vorgenommen. Im Jahr 1937 kaufte der dänische Staat das etwas baufällige Gebäude und ließ es bis 1941 restaurieren. Seitdem ist es als Museum geöffnet.

Spøttrup Borg, Denmark
Spøttrup Borg, Denmark

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page