top of page

Státní zámek Červená Lhota

Státní zámek Červená Lhota
Státní zámek Červená Lhota
Státní zámek Červená Lhota

Where: Kardašova Řečice, Czech Republic
Start of construction: 14th century
Accessible: yes

https://www.zamek-cervenalhota.cz/cs

(NL) In het midden van de 14e eeuw werd op een granieten rots bij een klein meer een fort gebouwd. Door het gebruik van dammen werd de watertoevoer van het meer veranderd, waardoor het fort op een eiland kwam te liggen. Rond 1530 lieten nieuwe eigenaren het fort ombouwen tot een renaissancekasteel, Nová Lhota genaamd. De naam Červená Lhota ontstond pas in de 17e eeuw, nadat het kasteel zijn rode kleur gekregen had. Červená is het Tsjechische woord voor de kleur rood. Het kasteel werd in de loop van de tijd verbouwd; in barokke (1658-1678) en neogotische stijl (18e eeuw). Deze laatste aanpassingen werden begin 20e eeuw weer verwijderd en vervangen door een neorenaissance verbouwing. Daarmee kreeg het kasteel zijn huidige verschijningsvorm. Het kasteel is sinds 1945 staatseigendom en sinds 1949 geopend voor het publiek.

(UK) In the mid-14th century, a fort was built on a granite rock near a small lake. The use of dams altered the lake's water flow, causing the fort to be located on an island. Around 1530, new owners had the fort converted into a Renaissance castle called Nová Lhota. The name ČCervená Lhota did not come into being until the 17th century, after the castle was given its red colour. Červená is the Czech word for red. The castle was rebuilt over time; in Baroque (1658-1678) and Neo-Gothic styles (18th century). The latter modifications were removed again in the early 20th century and replaced by a neo-Renaissance remodelling. This gave the castle its current appearance. The castle has been state property since 1945 and open to the public since 1949.

(DE) In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde auf einem Granitfelsen in der Nähe eines kleinen Sees ein Festungsgebäude errichtet. Durch den Bau von Staudämmen wurde die Wasserführung des Sees verändert, was dazu führte, dass sich die Festung auf einer Insel befand. Um 1530 ließen die neuen Besitzer die Festung in ein Renaissanceschloss namens Nová Lhota umbauen. Der Name Červená Lhota entstand erst im 17. Jahrhundert, nachdem das Schloss seine rote Farbe erhalten hatte. Červená ist das tschechische Wort für die Farbe Rot. Das Schloss wurde im Laufe der Zeit im Barockstil (1658-1678) und im neugotischen Stil (18. Jahrhundert) umgebaut. Die letztgenannten Änderungen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder entfernt und durch einen Neorenaissance-Umbau ersetzt. Dadurch erhielt das Schloss sein heutiges Aussehen. Das Schloss ist seit 1945 Staatseigentum und seit 1949 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Státní zámek Červená Lhota, Czech Republic
Státní zámek Červená Lhota, Czech Republic
Státní zámek Červená Lhota, Czech Republic

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page