top of page

Stari Grad Varaždin

Stari Grad Varaždin, Croatia
Stari Grad Varaždin, Croatia

Where: Varaždin, Croatia
Start of construction: 12th century
Accessible: yes

https://visitvarazdin.hr/en/the-old-town/

Een eerste vermelding van het kasteel van Varaždin stamt uit de 12e eeuw. Het was destijds in gebruik als de zetel van de prefecten van Varaždin. Aan het einde van de 14e eeuw werden de graven van Celje eigenaar. Zij lieten het gebouw korte tijd later in gotische stijl ombouwen. In de 16e eeuw volgde een verdere ombouw; ditmaal in renaissance stijl. Rond 1550 werden de aarden wallen rondom het kasteel aangelegd met daartussen water, waardoor er een waterburcht ontstond. Doel van deze fortificatie was om eventuele aanvallen van de Osmanen het hoofd te kunnen bieden. Sinds 1925 is het kasteel in bezit van de gemeente Varaždin. Zij vestigde er een stadsmuseum in, dat sindsdien bezocht kan worden. Het water rondom het kasteel is inmiddels verdwenen, maar het kasteel en de aarden wallen zijn er nog steeds en deze laatste kunnen vrijwel in hun geheel bewandeld worden.

(UK) A first mention of Varaždin castle dates back to the 12th century. It was then in use as the seat of the prefects of Varaždin. At the end of the 14th century, the Counts of Celje became owners. They had the building rebuilt in Gothic style a short time later. A further conversion followed in the 16th century; this time in Renaissance style. Around 1550, embankments were built around the castle with water, creating a moated castle. The purpose of this fortification was to withstand possible attacks by the Ottomans. Since 1925, the castle has been owned by the municipality of Varaždin. It established a city museum in it, which can be visited since then. The water around the castle has since disappeared, but the castle and its embankments are still there and the latter can be walked almost in its entirety.

(DE) Die erste Erwähnung der Burg Varaždin stammt aus dem 12. Jahrhundert. Damals wurde sie als Sitz der Präfekten von Varaždin genutzt. Ende des 14. Jahrhunderts wurden die Grafen von Celje Eigentümer. Kurze Zeit später ließen sie das Gebäude im gotischen Stil neu errichten. Im 16. Jahrhundert folgte ein weiterer Umbau, diesmal im Stil der Renaissance. Um 1550 wurden um die Burg herum Erdwällen errichtet, zwischen denen sich Wasser befand, so dass eine Wasserburg entstand. Der Zweck dieser Befestigung war die Abwehr möglicher Angriffe der Osmanen. Seit 1925 ist die Anlage im Besitz der Gemeinde Varaždin. Sie richtete darin ein Stadtmuseum ein, das seither besichtigt werden kann. Das Wasser um die Burg herum ist inzwischen verschwunden, aber die Burg und ihre Erdwällen sind noch vorhanden und die Wällen können fast vollständig bewandert werden.

Stari Grad Varaždin, Croatia
Stari Grad Varaždin, Croatia
Stari Grad Varaždin, Croatia
Stari Grad Varaždin, Croatia
Stari Grad Varaždin, Croatia

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page