top of page

TORRE de BELÉM

Torre de Belém, Portugal
Torre de Belém, Portugal

Where: Lissabon, Portugal
Start of construction: 16th century
Accessible: yes

https://torrebelem.com/en/belem-tower/

(NL) Deze 35 meter hoge toren werd tussen 1515 en 1521 in Manuelstijl (vermenging van gotiek, renaissance en Moorse stijl) gebouwd aan de oever van de rivier de Taag. De reden was om de ontdekkingsreizen van Vasco da Gama te herdenken. Het bouwwerk had naast deze ceremoniële functie ook een defensieve. De toren werd dan ook opgenomen in het verdedigingssysteem van Lissabon. Oorspronkelijk waren er twee torens gebouwd. Een aan elke kant van de Taag. In 1755 echter werd Lissabon getroffen door een zware aardbeving. Torre Belém bleef als een van de weinige gebouwen vrijwel onbeschadigd staan. Bijna alle overige gebouwen in Lissabon lagen in puin, waaronder ook de tweelingtoren. Torre Belém werd in de 17e en 18e eeuw gebruikt als gevangenis en rond 1840 voor een eerste maal gerestaureerd, waarbij er ook wat versieringen werden toegevoegd.

(UK) This 35-metre-tall tower was built between 1515 and 1521 in Manueline style (mixing Gothic, Renaissance and Moorish styles) on the banks of the Tagus River. The reason was to commemorate Vasco da Gama's voyages of discovery. Besides this ceremonial function, the structure also had a defensive one. The tower was therefore incorporated into Lisbon's defence system. Originally, two towers were built. One on each side of the Tagus. In 1755, however, Lisbon was hit by a severe earthquake. Torre Belém remained as one of the few buildings virtually undamaged. Almost all other buildings in Lisbon were in ruins, including the twin tower. In the 17th and 18th centuries, Torre Belém was used as a prison and restored for the first time around 1840, with some embellishments added.

(DE) Dieser 35 Meter hohe Turm wurde zwischen 1515 und 1521 im manuelinischen Stil (eine Mischung aus Gotik, Renaissance und maurischem Stil) am Ufer des Tejo erbaut. Der Grund dafür war das Gedenken an die Entdeckungsreisen von Vasco da Gama. Neben dieser zeremoniellen Funktion hatte das Bauwerk auch eine Verteidigungsfunktion. Der Turm wurde daher in das Verteidigungssystem von Lissabon integriert. Ursprünglich wurden zwei Türme gebaut. Eine auf jeder Seite des Tejo. Im Jahr 1755 wurde Lissabon jedoch von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Der Torre Belém blieb als eines der wenigen Gebäude nahezu unversehrt. Fast alle anderen Gebäude in Lissabon, einschließlich der Zwillingsturm, waren in Trümmern. Der Torre Belém wurde im 17. und 18. Jahrhundert als Gefängnis genutzt und um 1840 zum ersten Mal restauriert und mit einigen Ausschmückungen versehen. Belém

Torre de Belém, Portugal
Torre de Belém, Portugal
Torre de Belém, Portugal
Torre de Belém, Portugal
Torre de Belém, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page