top of page

Turnska graščina

Turnska graščina, Slovenia
Turnska graščina, Slovenia

Where: Leskovec pri Krškem, Slovenia
Start of construction: 15th Century
Accessible: no
 

(NL) Dit kasteel werd in de 15e eeuw gebouwd en vervolgens in de 16e en 18e eeuw omgebouwd. Het kasteel werd in 1999 tot nationaal monument uitgeroepen, maar wie de huidige staat ervan ziet, vraagt zich af waarom. Maar vooral ook waarom er verder niets aan die toestand wordt gedaan. Het is sterk vervallen, het dak dreigt in te storten en van binnen is het interieur (vloeren, wanden, plafonds) bijna volledig vernield. Het kasteel werd een aantal jaren geleden nog gebruikt door een inrichting, waarbij de bewoners de nodige vernielingen hebben aangericht. Het kasteel werd daarna voor 1 euro te koop aangeboden, maar omdat er zich geen koper meldde, staat het nog steeds te vergaan. Een eventuele renovatie zal dan ook miljoenen euro gaan kosten en de vraag is of dit kasteel ooit weer in zijn oude staat kan worden teruggebracht. Vlakbij het kasteel bevindt zich een mausoleum van een 19e eeuwse eigenaar (dichter Anton Auersperg – 1806-1876).

(UK) This castle was built in the 15th century and then converted in the 16th and 18th centuries. The castle was declared a national monument in 1999, but anyone who sees its current state wonders why. But more importantly, why nothing else is being done about its condition. It is badly dilapidated, the roof is in danger of collapsing and inside, the interior (floors, walls, ceilings) is almost completely destroyed. The castle was used by an institution a few years ago, during which the occupants caused considerable damage. The castle was then put up for sale for 1 euro, but as no buyer came forward, it still is in a ruinous state. Any renovation will therefore cost millions of euros and the question is whether this castle can ever be restored to its former state. Near the castle is a mausoleum of a 19th-century owner (poet Anton Auersperg - 1806-1876).

(DE) Dieses Schloss wurde im 15. Jahrhundert erbaut und im 16. und 18. Jahrhundert umgestaltet. Das Schloss wurde 1999 zum Nationaldenkmal erklärt, aber wer seinen derzeitigen Zustand sieht, fragt sich, warum. Aber noch wichtiger ist die Frage, warum nichts weiter an seinem Zustand unternommen wird. Es ist stark baufällig, das Dach ist einsturzgefährdet und die Inneneinrichtung (Böden, Wände, Decken) ist fast vollständig zerstört. Das Schloss wurde vor einigen Jahren von einer Einrichtung genutzt, deren Bewohner großen Schäden verursachten. Das Schloss wurde anschließend für 1 Euro zum Verkauf angeboten, aber da sich kein Käufer meldete, steht es noch immer im Verfall. Jede Renovierung wird daher Millionen von Euro kosten, und es stellt sich die Frage, ob dieses Schloss jemals wieder in seinen früheren Zustand versetzt werden kann. In der Nähe des Schlosses befindet sich das Mausoleum eines Besitzers aus dem 19. Jahrhundert (Dichter Anton Auersperg - 1806-1876).

Turnska graščina, Slovenia
Turnska graščina, Slovenia

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page