top of page

VALLØ SLOT

Vallø Slot, Denmark
Vallø Slot, Denmark

Where: Køge, Denmark
Start of construction: 16th century
Accessible: no, only the park

http://www.valloe-stift.dk/

(NL) De bouw van dit kasteel begon in 1579, met de aanleg van de zuidvleugel met de twee torens en een deel van de westvleugel (1579-1586). Tussen 1638 en 1659 werd een etage toegevoegd en werd de westvleugel verder uitgebreid. Rond 1721 ontstond de noordvleugel, terwijl in de 18e eeuw het grijze gebouw van de oostvleugel werd toegevoegd. In 1893 werd het gebouw getroffen door een grote brand, maar tussen 1893 en 1909 werd het kasteel weer in zijn oude glorie hersteld. Het domein (4,109 hectare) waarop het kasteel staat is eigendom van een stichting. Het doet tegenwoordig dienst als onderkomen voor ongehuwde, weduw en gescheiden vrouwen van adellijke afkomst. Het kasteel zelf kan niet bezichtigd worden, maar het park om het kasteel heen is vrij toegankelijk.

(UK) Work on this castle began in 1579, with the construction of the south wing with the two towers and part of the west wing (1579-1586). Between 1638 and 1659, a storey was added and the west wing was further extended. The north wing was created around 1721, while the grey building of the east wing was added in the 18th century. A major fire hit the building in 1893, but between 1893 and 1909 the castle was restored to its former glory. The estate (4.109 hectares) on which the castle is situated is owned by a foundation. It currently serves as accommodation for unmarried, widowed and divorced women of noble descent. The castle itself cannot be visited, but the park surrounding it is freely accessible.

(DE) Die Bauarbeiten an diesem Schloss begannen 1579 mit dem Bau des Südflügels mit den beiden Türmen und einem Teil des Westflügels (1579-1586). Zwischen 1638 und 1659 wurde das Gebäude um ein Stockwerk aufgestockt und der Westflügel weiter ausgebaut. Der Nordflügel entstand um 1721, während das graue Gebäude des Ostflügels im 18. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Im Jahr 1893 wurde das Gebäude von einem Großbrand heimgesucht, doch zwischen 1893 und 1909 wurde das Schloss in seinem alten Glanz wiederhergestellt. Das Anwesen (4,109 Hektar), auf dem das Schloss steht, ist im Besitz einer Stiftung. Es dient derzeit als Unterkunft für unverheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen adliger Herkunft. Das Schloss selbst kann nicht besichtigt werden, aber der es umgebende Park ist frei zugänglich.

Vallø Slot, Denmark
Vallø Slot, Denmark
Vallø Slot, Denmark

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page