top of page

CASTELO de LEIRIA

Castelo de Leiria, Portugal
Castelo de Leiria, Portugal

Where: Leiria, Portugal
Start of construction: 12th century
Accessible: yes

https://www.cm-leiria.pt/pages/229

(NL) Rond 1135 werd dit kasteel bovenop een rotsachtige heuvel gebouwd. Het was bedoeld om de omgeving te bewaken en om aanvallen van de Moren te weerstaan. Tussen 1135 en 1145 was het kasteel betrokken bij diverse aanvallen, waarbij het tweemaal veroverd en twee keer heroverd werd. Vervolgens werd het verder uitgebreid en verstevigd. Rond 1300 kwam het kasteel in handen van de Portugese koningin Santa Isabel (1270-1336). Zij liet het kasteel ombouwen tot een paleis en een kapel toevoegen. Aan het begin van de 15e eeuw volgde een verdere om- en uitbouw, waarbij ook het opvallende terras met gotische motieven ontstond. Vanaf 1640 begon een periode van verval die door de Napoleontische oorlog werd verergerd. Het kasteel was een ruïne geworden. Aan het begin van de 19e eeuw werden de eerste restauratiewerkzaamheden opgestart die tot ver in de 20e eeuw zouden voortduren.

(UK) Around 1135, this castle was built on top of a rocky hill. It was meant to monitor the surrounding area and resist attacks by the Moors. Between 1135 and 1145, the castle was involved in several attacks, being conquered twice and reconquered twice. It was then further expanded and fortified. Around 1300, the castle came into the hands of the Portuguese queen Santa Isabel (1270-1336). She had the castle converted into a palace and a chapel added. Further alterations and additions followed in the early 15th century, including the striking terrace with Gothic motifs. From 1640, a period of decay began, aggravated by the Napoleonic War. The castle had become a ruin. At the beginning of the 19th century, the first restoration work was started, which would continue well into the 20th century.

(DE) Um 1135 wurde diese Burg auf einem felsigen Hügel errichtet. Sie sollte die Umgebung überwachen und Angriffe der Mauren abwehren. Zwischen 1135 und 1145 wurde die Burg mehrfach angegriffen, zweimal erobert und zweimal zurückerobert. Danach wurde sie weiter ausgebaut und befestigt. Um 1300 ging die Burg in den Besitz der portugiesischen Königin Santa Isabel (1270-1336) über. Sie ließ die Burg in einen Palast umbauen und eine Kapelle hinzufügen. Im frühen 15. Jahrhundert folgten weitere Um- und Anbauten, darunter die auffällige Terrasse mit gotischen Motiven. Ab 1640 begann eine Zeit des Verfalls, die durch die Napoleonischen Kriege noch verschärft wurde. Die Burg war zu einer Ruine geworden. Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die ersten Restaurierungsarbeiten, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein andauern sollten.

Castelo de Leiria, Portugal
Castelo de Leiria, Portugal
Castelo de Leiria, Portugal
Castelo de Leiria, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page