top of page

CASTELO de SORTELHA

Castelo de Sortelha, Portugal
Castelo de Sortelha, Portugal

Where: Sortelha, Portugal
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

No website

(NL) Op de plek van dit kasteel stonden al voor, tijdens en na de Romeinse periode bouwwerken (o.a. Romeinen, Visigoten, Moslims). Het huidige kasteel in Romaanse stijl ontstond met de bouw van de donjon aan het begin van de 13e eeuw. De omwalling rondom het kasteel en rondom het dorpje volgden later en zijn vermoedelijk in respectievelijk de 13e en 14e eeuw opgetrokken. Vanaf het midden van de 19e eeuw nam de militaire betekenis van het kasteel af en begon een langzaam verval. Vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw begonnen de eerste renovatiewerkzaamheden, gevolgd door verdere ingrepen rond 1984 en 2001. Het kasteel staat aan de rand van een van de mooiste en best bewaarde dorpen van Portugal, waarbij de huizen, net als het kasteel op en ook in het rots landschap zijn gebouwd.

(UK) On the site of this castle there were structures before, during and after the Roman period (including Romans, Visigoths, Muslims). The current Romanesque-style castle came into being with the construction of the keep at the beginning of the 13th century. The walls around the castle and around the village followed later and were probably built in the 13th and 14th centuries, respectively. From the mid-19th century, the castle's military significance declined and a slow decay began. From the 1940s, the first renovations began, followed by further interventions around 1984 and 2001. The castle stands on the edge of one of the most beautiful and best-preserved villages in Portugal, with the houses, like the castle, built on and also in the rocky landscape.

(DE) An der Stelle dieser Burg befanden sich vor, während und nach der Römerzeit Bauwerke (Römer, Westgoten, Muslime). Die heutige Burg im romanischen Stil entstand mit dem Bau des Bergfrieds zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Die Mauern um die Burg und um das Dorf folgten später und wurden vermutlich im 13. bzw. 14. Jahrhundert errichtet. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die militärische Bedeutung der Burg ab und es begann ein langsamer Verfall. Ab den 1940er Jahren begannen die ersten Renovierungsarbeiten, gefolgt von weiteren Arbeiten um 1984 und 2001. Die Burg steht am Rande eines der schönsten und am besten erhaltenen Dörfer Portugals, wo die Häuser, wie auch die Burg, auf und in die Felsenlandschaft gebaut sind.

Castelo de Sortelha, Portugal
Castelo de Sortelha, Portugal
Castelo de Sortelha, Portugal
Castelo de Sortelha, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page