top of page

CETATEA RUPEA

Cetatea Rupea, Romania
Cetatea Rupea, Romania

Where: Rupea, Romania 
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

No website

(NL) Toen de Zevenburger Saksen zich in de 12e en 13e eeuw in Transsylvanië vestigden, bouwden ze ook forten en kastelen, waar dit er een van is. Het fort van Rupea, gebouwd op een 120 meter hoge basalten rots, stamt uit de 13e eeuw en een eerste vermelding vond plaats in 1324. De naam is afkomstig van het latijn (rupes betekent klif). Het fort bewaakte de weg richting Moldavië en Walachije en werd om die reden in 1432 en 1437 door de Turken veroverd. In 1643 werd het fort getroffen door een grote brand, waarop het verlaten werd. De pest en een Turkse invasie zorgden er in respectievelijk 1716 en 1788 voor dat het nog als toevluchtsoord werd gebruikt, maar vanaf 1788 werd het, na een zware storm, definitief verlaten. Er lag vervolgens tot aan het begin van deze eeuw een ruïne, die tussen 2010 en 2013 gedeeltelijk werd gerestaureerd.

(UK) When the Saxons settled in Transylvania in the 12th and 13th centuries, they also built forts and castles, of which this is one. The Rupea fortress, built on a 120-metre-high basalt rock, dates back to the 13th century and a first mention occurred in 1324. The name comes from the Latin (rupes means cliff). The fortress guarded the road towards Moldavia and Wallachia and was captured by the Turks for that reason in 1432 and 1437. In 1643, the fort was hit by a major fire, upon which it was abandoned. The plague and a Turkish invasion caused it to be used as a refuge in 1716 and 1788 respectively, but from 1788, after a heavy storm, it was abandoned for good. It subsequently lay in ruins until the beginning of this century and was partially restored between 2010 and 2013.

(DE) Als sich die Sachsen im 12. und 13. Jahrhundert in Siebenbürgen (Transsylvanien) ansiedelten, bauten sie auch Burgen und Schlösser, darunter auch dieses. Die auf einem 120 Meter hohen Basaltfelsen errichtete Festung Rupea geht auf das 13. Jahrhundert zurück und wurde 1324 erstmals erwähnt. Der Name kommt aus dem Lateinischen (rupes bedeutet Felsen). Die Festung bewachte die Straße nach Moldawien und in die Walachei und wurde aus diesem Grund 1432 und 1437 von den Türken erobert. Im Jahr 1643 wurde die Festung von einem großen Brand heimgesucht, woraufhin sie aufgegeben wurde. Die Pest und eine türkische Invasion führten dazu, dass sie 1716 bzw. 1788 als Zufluchtsort genutzt wurde, aber ab 1788 wurde die Festung nach einem schweren Sturm endgültig aufgegeben. Bis Anfang dieses Jahrhunderts existierte dann eine Ruine, die zwischen 2010 und 2013 teilweise restauriert wurde.

Cetatea Rupea, Romania
Cetatea Rupea, Romania
Cetatea Rupea, Romania
Cetatea Rupea, Romania

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page