top of page

Hrad Zvikov

Hrad Zvikov, Czech Republic
Hrad Zvikov, Czech Republic
Hrad Zvikov, Czech Republic

Where: Zvíkovské Podhradí, Czech Republic
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

http://www.hrad-zvikov.cz/

(NL) Het kasteel van Zvíkov ligt op een schiereiland, op de plek waar de rivieren Vltava en Otava samenkomen. De oudste delen stammen uit het begin van de 13e eeuw, maar al in de bronstijd werd er op deze plek gebouwd en gewoond. In de 15e en 16e eeuw werd het kasteel verder uitgebouwd en verbouwd; in de 16e eeuw in renaissancestijl. In 1622 en tijdens de 30-Jarige Oorlog was er oorlogsschade, maar deze werd later weer hersteld. In 1751 echter werd het kasteel getroffen door een grote brand, waarna het langzaam ruïneus werd. Vanaf de jaren 40 van de 19e eeuw vonden de eerste renovatiewerkzaamheden plaats, waarbij delen van het kasteel weer in ere hersteld werden. Andere delen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds ruïne. Het kasteel kan met en zonder (Tsjechisch sprekende) gids bezichtigd worden.

(UK) Zvíkov Castle is located on a peninsula, at the junction of the Vltava and Otava rivers. The oldest parts date back to the early 13th century, but people had already been building and living at the site since the Bronze Age. In the 15th and 16th centuries, the castle was further expanded and modified; in the 16th century in Renaissance style. In 1622 and during the 30-Year War, there was war damage, but this was later repaired. In 1751, however, the castle was hit by a major fire, after which it slowly became ruinous. From the 1840s, the first renovations took place, with parts of the castle being restored. Other parts remain ruins to this day. The castle can be visited with and without a (Czech-speaking) guide.

(DE) Die Burg Zvíkov liegt auf einer Halbinsel, wo die Flüsse Moldau und Otava zusammenfließen. Die ältesten Teile stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert, aber schon in der Bronzezeit bauten und lebten Menschen an diesem Ort. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Burg weiter ausgebaut und im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance umgestaltet. Im Jahr 1622 und während des 30-jährigen Krieges gab es Kriegsschäden, die jedoch später behoben wurden. Im Jahr 1751 wurde die Burg jedoch von einem Großbrand heimgesucht, woraufhin sie langsam verfallen ist. Ab den 1840er Jahren fanden die ersten Renovierungsarbeiten statt, bei denen Teile der Burg restauriert wurden. Andere Teile sind bis heute Ruinen. Die Burg kann mit und ohne (tschechischsprachigen) Führer besichtigt werden.

Hrad Zvikov, Czech Republic
Hrad Zvikov, Czech Republic

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page