top of page

KASTEEL de RENESSE

Kasteel de Renesse, Belgium
Kasteel de Renesse

Where: Oostmalle, Belgium
Start of construction: 1545-1548
End of construction: 19th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, but limited

https://www.domeinderenesse.be/

(NL) De oudste delen van het kasteel dateren uit de 15e eeuw (de ronde donjon). Deze maakte deel uit van een eerder kasteel dat tussen 1431 en 1464 was gebouwd, maar in 1542 was platgebrand. Alleen de donjon bleef overeind staan. De toren werd vervolgens geïntegreerd in een nieuw kasteel dat tussen 1545 en 1548 werd gebouwd. Rond 1635 vertrok de laatste bewoner en verviel het kasteel langzamerhand. Aan het einde van de 18e eeuw werd het herenhuis en een hoeve afgebroken. Rond 1830 bouwde een nieuwe eigenaar het herenhuis opnieuw op en rond 1920 werd de rechtervleugel in Vlaamse neorenaissancestijl omgebouwd. Tijdens WOII werd de linkervleugel door een Britse bom zwaar beschadigd. In 1983 kocht de gemeente Malle het 60-hectare grote domein op en liet het tussen 1984 en 2002 in drie fasen volledig restaureren. Het wordt nu voor culturele doelen gebruikt.

(UK) The oldest parts of De Renesse castle date from the 15th century (the keep). This was part of an earlier castle built between 1431 and 1464, but which burned down in 1542. Only the donjon remained standing. The tower was then integrated into a new castle built between 1545 and 1548. The last resident left around 1635 and the castle gradually fell into disrepair. At the end of the 18th century, the manor house and a farm were demolished. Around 1830, a new owner rebuilt the mansion and around 1920, the right wing was rebuilt in Flemish neo-Renaissance style. During WWII, the left wing was severely damaged by a British bomb. In 1983, the municipality of Malle bought the 60-hectare estate and had it completely restored in three phases between 1984 and 2002. It is now used for cultural purposes.

(DE) Die ältesten Teile der Burg De Renesse stammen aus dem 15. Jahrhundert (der Donjon). Dieser war Teil einer früheren Burg, die zwischen 1431 und 1464 erbaut wurde, aber 1542 abbrannte. Nur der Donjon blieb stehen. Der Turm wurde dann in eine neue Burg integriert, die zwischen 1545 und 1548 errichtet wurde. Der letzte Bewohner verließ die Burg um 1635, und danach verfiel sie nach und nach. Ende des 18. Jahrhunderts wurden das Herrenhaus und ein Bauernhof abgerissen. Um 1830 baute ein neuer Eigentümer das Herrenhaus um und um 1920 wurde der rechte Flügel im flämischen Neorenaissancestil umgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde der linke Flügel durch eine britische Bombe schwer beschädigt. Im Jahr 1983 kaufte die Gemeinde Malle das 60 Hektar große Anwesen und ließ es zwischen 1984 und 2002 in drei Phasen vollständig restaurieren. Es wird heute für kulturelle Zwecke genutzt.

Kasteel de Renesse, Belgium
Kasteel de Renesse, Belgium
Kasteel de Renesse, Belgium
Kasteel de Renesse, Belgium
Kasteel de Renesse, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page