top of page

ROCCA SFORZESCA

di SONCINO

Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy

Where: Soncino, Italy
Start of construction: 15th Century
Accessible: yes

http://www.soncino.org

(NL) Dit kasteel werd tussen 1473 en 1476 gebouwd als verdedigingsfort. Het maakte deel uit van de stadsmuren rondom Soncino. De snelle bouw was mogelijk door vooral gebruik te maken van bakstenen. De ronde toren op de hoek was al aanwezig (12e eeuw) en maakte deel uit van de al genoemde stadsomwalling. Vanaf de 16e eeuw verloor het gebouw zijn militaire functie en veranderde het kasteel steeds meer in een residentie. Er werden zaken aangebouwd en enkele kamers werden versierd met op de wanden aangebrachte schilderijen. Bij een aanval door de Spanjaarden in 1601 raakte het kasteel beschadigd, maar de schade werd later weer hersteld. In 1876 werd de gemeente Soncino bij testament eigenaar van het kasteel. Deze liet in de 19e en 20e eeuw diverse restauratiewerkzaamheden uitvoeren, waarbij het originele karakter grotendeels behouden bleef.

(UK) This castle was built between 1473 and 1476 as a defensive fortress. It was part of the city walls surrounding Soncino. Its rapid construction was possible by mainly using bricks. The round tower at the corner was already present (12th century) and was part of the already mentioned city walls. From the 16th century, the building lost its military function and the castle gradually transformed into a residence. Things were added and some rooms were decorated with paintings on the walls. During an attack by the Spanish, in 1601, the castle was damaged, but the damages were later repaired. In 1876, the municipality of Soncino became the owner of the castle by will. It had several restoration works carried out in the 19th and 20th centuries, largely preserving the castle's original character.

(DE) Diese Burg wurde zwischen 1473 und 1476 als Verteidigungsfestung erbaut. Sie war Teil der Stadtmauer von Soncino. Der schnelle Bau war vor allem durch die Verwendung von Ziegeln möglich. Der runde Turm an der Ecke war bereits vorhanden (12. Jahrhundert) und gehörte zur bereits erwähnten Stadtmauer. Ab dem 16. Jahrhundert verlor das Gebäude seine militärische Funktion und die Burg wurde zunehmend zu einer Residenz. Es wurden Dinge hinzugefügt, und einige Räume wurden mit Wandmalereien verziert. Bei einem Angriff der Spanier wurde die Burg 1601 beschädigt, doch die Schäden wurden später wieder behoben. Im Jahr 1876 wurde die Gemeinde Soncino testamentarisch Eigentümerin der Burg. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden mehrere Restaurierungsarbeiten durchgeführt, wobei der ursprüngliche Charakter des Gebäudes weitgehend erhalten blieb.

Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy
Rocca Sforzesca di Soncino, Italy

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page