top of page

SCHLOSS RIED

Castel Novale

Schloss Ried - Castel Novale, Italy
Schloss Ried - Castel Novale, Italy

Where: Bolzano, Italy
Start of construction: 13th Century
Accessible: no, private property

No website

(NL) Schloss Ried bevindt zich in privéhanden en kan niet bezichtigd worden. Het is te vinden op 500 meter van het kasteel van Runkelstein, dat wel bezocht kan worden. Ried, dat in het Italiaans Castel Novale wordt genoemd, werd rond het jaar 1200 gebouwd en in het midden van de 13e eeuw uitgebreid met een woongedeelte en een kapel. Het lag in de middeleeuwen op een strategische plek en is zijn geschiedenis nooit ingenomen. In de 19e eeuw werd het destijds ruïneuze kasteel weer opgebouwd en tot slot omgebouwd. Op 20 meter afstand van het kasteel ligt de rivier de Talfer. In de middeleeuwen liep deze echter langs het kasteel heen, maar door de eeuwen heen heeft de rivier zich langzamerhand verplaatst.

(UK) Schloss Ried is privately owned and cannot be visited. It is located 500 metres from Runkelstein Castle, which can be visited. Ried, which is called Castel Novale in Italian, was built around the year 1200 and expanded in the mid-13th century with a residential section and a chapel. It was strategically located in the Middle Ages and was never taken. In the 19th century, the then ruinous castle was rebuilt and converted into a château. Twenty metres from the castle the river Talfer runs. In the Middle Ages, however, it ran past the castle, but over the centuries the river gradually moved its trajectory.

(DE) Schloss Ried ist in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Es befindet sich 500 m von der Burg Runkelstein entfernt, die wohl besichtigt werden kann. Die Anlage, die auf Italienisch Castel Novale heißt, wurde um das Jahr 1200 erbaut und Mitte des 13. Jahrhunderts mit einem Wohnhaus und einer Kapelle erweitert. Im Mittelalter befand sie sich an einem strategischen Ort und wurde in ihrer Geschichte nie erobert. Im 19. Jahrhundert wurde die damals ruinöse Burg wiederaufgebaut und schließlich umgebaut. Zwanzig Meter vom Schloss entfernt fließt die Talfer. Im Mittelalter floss sie jedoch an der Burg vorbei, doch im Laufe der Jahrhunderte verlagerte sich der Fluss allmählich.

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page