top of page

SCHLOSS TARASP

Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland

Where: Scuol, Switzerland
Start of construction: 11th century
Most important renovation: 19th century
Accessible: yes

https://fundaziun.notvital.ch/en/fundaziun/schloss-tarasp#

(NL) Dit kasteel is in het oosten van Zwitserland te vinden, nabij de Oostenrijkse en Italiaanse grens. Het werd rond 1040 door de heren van Tarasp gebouwd. Vervolgens werd het in de eeuwen daarna verder uitgebouwd. Het werd diverse keren belegerd, maar nooit ingenomen. Het kasteel hoorde tot 1803 bij Oostenrijk en overblijfselen van deze tijd zijn nog steeds terug te vinden. Aan het einde van de 19e eeuw werd het destijds langzaam ruïneus geworden kasteel opgekocht door de uitvinder van het Odol mondwater, Karl August Lingner (1861-1916). Hij liet het kasteel volledig renoveren en bracht het in de staat waarin het vandaag de dag nog steeds verkeert. Sinds 2016, is het in bezit van de kunstenaar Not Vital, die het oude kasteel van binnen een modern kunstjasje gaf. Een rondleiding is tevens een rondgang langs diverse moderne kunstvoorwerpen, waarbij werken van Vital zelf, maar ook van o.a. Picasso en Warhol te zien zijn.

(UK) This castle can be found in the east of Switzerland, near the Austrian and Italian borders. It was built around 1040 by the lords of Tarasp. It was then further expanded in the centuries that followed. It was besieged several times, but never taken. The castle belonged to Austria until 1803 and evidence of this era can still be seen. At the end of the 19th century, the then slowly ruining castle was bought up by the inventor of Odol mouthwash, Karl August Lingner (1861-1916). He had the castle completely renovated and brought it to the state it is still in today. Since 2016, it has been owned by artist Not Vital, who gave the interior of the old castle a modern art look. A guided tour is also a tour of various modern art pieces. It includes works by Vital himself, but also by Picasso and Warhol, among others.

(DE) Diese Burg befindet sich in der Ostschweiz, nahe der österreichischen und italienischen Grenze. Sie wurde um 1040 von den Herren von Tarasp erbaut. In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde sie weiter ausgebaut. Die Burg wurde mehrmals belagert, aber nie eingenommen. Die Burg gehörte bis 1803 zu Österreich und Überreste aus dieser Zeit sind noch zu sehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die damals langsam verfallende Burg von dem Erfinder des Odol-Mundwassers, Karl August Lingner (1861-1916), aufgekauft. Er ließ die Burg vollständig renovieren und brachte sie in den Zustand, in dem sie sich heute noch befindet. Seit 2016 ist sie im Besitz des Künstlers Not Vital, der der alten Burg im Inneren einen modernen Kunstanstrich verpasst hat. Ein geführter Rundgang ist auch eine Besichtigung verschiedener moderner Kunstwerke, wobei Werke von Vital selbst, aber auch von Picasso und Warhol u. a. gezeigt werden.

Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland
Schloss Tarasp, Switzerland

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page