top of page

Tatai vár

Tatai vár
Tatai vár, Hungary
Tatai vár, Hungary

Where: Tata, Hungary
Start of construction: 14th century
End of construction: 19th century
Accessible: yes

https://kunymuzeum.hu/en/museum-of-kuny-domokos/

(NL) Het kasteel van Tata ligt aan een groot meer dat midden in de gelijknamige stad te vinden is. Het kasteel werd tussen 1397 en 1409 gebouwd op de grondvesten van een eerder fort. Het diende in de 15e eeuw als zomerresidentie van de Hongaarse koning. Het was ook in deze periode dat het oorspronkelijke kasteel werd omgebouwd tot een renaissancekasteel. In de 16e eeuw kreeg het complex grachten en bastions, maar in 1683 werd het door Ottomaanse troepen ingenomen en opgeblazen. In 1727 werd de kasteelruïne eigendom van de Esterházy familie, die het tot 1945 in bezit zouden hebben. Zij voerden diverse renovaties uit en lieten het kasteel na een brand in de 19e eeuw rond 1886 gedeeltelijk weer opbouwen. Wat tegenwoordig nog over is, is slechts ¼ deel van het oorspronkelijke kasteel. De grondvesten van het complete kasteel zijn echter op de grond nog goed zichtbaar. Sinds 1954 bevindt zich in het kasteel een museum.

(UK) Tata Castle is located on a large lake situated in the middle of the city. The castle was built between 1397 and 1409 on the foundations of an earlier fortress. In the 15th century, it served as the summer residence of the Hungarian king. It was also during this period that the original castle was converted into a Renaissance chateau. In the 16th century, the complex was given moats and bastions, but in 1683 it was taken by Ottoman troops and blown up. In 1727, the castle ruins became the property of the Esterházy family, who would hold it until 1945. They carried out several renovations and had the castle partly rebuilt around 1866, after a fire earlier in the 19th century. What remains today is only ¼ part of the original castle. However, the foundations of the complete castle are still clearly visible on the ground. Since 1954, the castle has accommodated a museum.

(DE) Das Schloss Tata liegt an einem großen See inmitten der Stadt. Das Schloss wurde zwischen 1397 und 1409 auf den Fundamenten einer früheren Festung als Burg errichtet. Im 15. Jahrhundert diente es als Sommerresidenz des ungarischen Königs. In dieser Zeit wurde auch die ursprüngliche Burg in ein Renaissanceschloss umgebaut. Im 16. Jahrhundert wurde die Anlage mit Gräben und Bastionen versehen, doch 1683 wurde sie von osmanischen Truppen eingenommen und gesprengt. Im Jahr 1727 ging die Burgruine in den Besitz der Familie Esterházy über, die sie bis 1945 besaß. Sie führten mehrere Renovierungen durch und ließen das Schloss nach einem Brand im 19. Jahrhundert um 1886 teilweise wiederaufbauen. Was heute übrig ist, ist nur noch ein Viertel der ursprünglichen Burg. Die Fundamente der gesamten Burg sind jedoch noch deutlich auf dem Boden zu erkennen. Seit 1954 beherbergt das Schloss ein Museum.

Tatai vár, Hungary
Tatai vár, Hungary
Tatai vár, Hungary

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page